Contactonderzoek corona van start: fraudeurs gemeld

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid een “contactonderzoek” uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt aan de zieke persoon gevraagd met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Deze contactpersonen worden vervolgens opgebeld of bezocht.

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kan je echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? Enkele tips...  

Mensen worden alleen via het nummer 02 214 19 19 of via sms op 8811 gecontacteerd. Vertrouw geen andere nummers.  

Word je opgebeld als patiënt?  

De telefonist heeft van jouw huisarts jouw naam, telefoonnummer en geboortedatum. 

Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren. 

De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten kreeg tot het moment waarop je in isolatie ging.

Word je opgebeld omdat je contact had met een besmet persoon? 

Dan krijg je niet de vraag met wie je allemaal contact hebt gehad.  

Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar jouw beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare personen.  

Mogelijk vraagt hij ook naar jouw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kan werken. 

OPGELET!

Wees voorzichtig met welke informatie je precies deelt. Contactonderzoekers zullen bijvoorbeeld nooit bankgegevens vragen, of proberen te weten wanneer je thuis bent. 

Vind je de vragen raar en herken je het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op. Denk je  te maken te hebben met bedriegers met malafide intenties? Meld dat aan de politie. 

Je vindt alle informatie over het contactonderzoek op de website van Zorg en Gezondheid.


Contactinformatie