COVID-19 geldende maatregelen

22
dec
2020

Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom is er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten

Het is belangrijk om de bestaande contactregels goed na te leven, ook tijdens de kerstdagen.

  • Maximum één knuffelcontact per gezin.
  • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
  • Op kerstavond of kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen.

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

Geen funshopping

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. Versterkende maatregelen moeten in het bijzonder hoogrisicosituaties vermijden. De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.


Meer informatie over de maatregelen lees je hier.


Contactinformatie