Daar zijn hogere temperaturen, daar is de zon…

Het Vlaamse warmteactieplan geeft adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Voldoende drinken en de woning koel houden zijn de meest bekende, maar ook zorg dragen voor anderen is belangrijk.

Uit een steekproef bij een duizendtal Vlamingen, uitgevoerd in opdracht van Agentschap Zorg & Gezondheid, blijkt dat 41% van de Vlamingen aangeeft zich al te bekommeren om anderen tijdens een hittegolf of bij warm weer. Daarbij houdt 1 op de 3 Vlamingen een oogje in het zeil bij ouderen in hun omgeving.

Zorg & Gezondheid roept iedereen op om dat ook te doen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan.

Hopelijk doe jij ook mee?

Draag dus zorg voor jezelf en je naasten tijdens de warme zomerdagen!

https://www.warmedagen.be/zorg-voor-elkaar

 


Contactinformatie