Frauduleuze e-mails gerechtsdeurwaarders in omloop

De voorbije dagen vernamen we het bestaan van frauduleuze e-mails zogezegd verzonden door “Snijders & Smit - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders” naar verschillende inwoners. Deze gepersonaliseerde mails bevatten het verzoek om zo snel mogelijk een geldsom over te maken (bv. voor incasso- en buitengerechtelijke kosten) én een dreiging dat een gerechtsdeurwaarder gaat langskomen om beslag te leggen op persoonlijke goederen.

Ga hier nooit op in, ook niet op verzoeken per e-mail van andere gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder stuurt nooit e-mails met een verzoek tot betaling. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen. Hoe dan ook kan een gerechtsdeurwaarder niet zonder meer beslag leggen, zonder dat eerst een “titel” (zoals een vonnis of dwangbevel) is betekend.

Je kan via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ de bevoegde diensten hierover inlichten.