GEMEENTELIJK ONDERWIJS

21
mrt
2019

Vrijwilligers voor middag- en ochtendtoezicht (m/v)

Wij bieden: een vrijwilligersovereenkomst met forfaitaire vergoeding. Een afwisselende job in een aangename werkomgeving. Verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Taakinhoud: op schooldagen toezicht houden, bewaken toiletten en uitvoeren van kleine verzorgende taken.

Busbegeleiding voor lager en secundair onderwijs (m/v)

Wij bieden: in loondienst een contract van bepaalde duur. Een afwisselende job in een aangename werkomgeving. Opbouwen van een vertrouwensband met leerlingen. Taakinhoud: begeleiden van de leerlingen van buitengewoon onderwijs  tijdens de dagelijks busritten in de ochtend en ’s avonds. Pedagogische inzichten zijn belangrijk.

Interesse?

Stuur je kandidatuur voor 25 april 2019 samen met een uittreksel uit het strafregister (model 2) naar het college van burgemeester en schepenen, GAC II, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of mail naar personeel@opwijk.be.

Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de personeelsdienst.