Gezonde Gemeente

Opwijk is een Gezonde Gemeente, we streven ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.

Dat houdt in dat we initiatieven nemen en promotiecampagnes voeren rond: gezonde voeding, meer bewegen, milieuvriendelijk leven, valpreventie, vaccinaties, geestelijke gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken en tabak, alcohol en andere drugs ontraden.

 

  • In 2018 stond geestelijke gezondheidszorg centraal en werkten we samen met lokale partners een programma uit onder de noemer 'Ik zie U zitten'. Hoe blijf je nu fit in je hoofd? Ontdek de tips hier
  • Er bestaat een Lokaal Overleg DnA (Drugs en Alcoholbeleid) die initiatieven onderneemt om het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen binnen de gemeente. Klik hier voor meer informatie.
  • Opwijk werkt mee aan het project 'Bewegen op Verwijzing' dat individuen aanmoedigt om meer te bewegen via een coach en een beweegplan.
  • Onze gemeente heeft het 'Burgemeestersconvenant' ondertekend om de uitstoot van CO2 terug te dringen en een beleid hierrond uitgewerkt. De hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen heeft een sterke impact op het milieu. De overheid moet daarom zorgen voor de bescherming van mens en milieu, voor een duurzame aanwending van grondstoffen en het behoud van de natuur. 

Contactinformatie

​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.