GROEIPAKKET

Kinderbijslag wordt groeipakket!

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

5 uitbetalers

Het uitbetalingslandschap is herschikt. De bestaande 11 kinderbijslagfondsen hergroeperen zich vanaf 1 januari 2019 tot vijf Vlaamse uitbetalers. Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen:

Je dient als burger zelf te kiezen bij welke uitbetaler je de aanvraag indient. Voordien was dit afhankelijk van je werkgever en dan kreeg je je kinderbijslag van de uitbetaler bij wie je baas  aangesloten was. In wezen is er geen verschil tussen de uitbetalers, zij betalen dezelfde bedragen op hetzelfde tijdstip uit. Het verschil ligt hem in dienstverlening, zoals eventuele zitdagen. Je hoeft geen nieuwe aanvraag te doen voor de kinderbijslag die je reeds ontvangt.

Voor je kinderen geboren voor 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met de verschillende basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag wanneer je kind 6, 12 en 18 jaar wordt.

Voor je kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 krijg je een Groeipakket met hét nieuwe basisbedrag van 163,20 euro. (voordien was het bedrag afhankelijk naar gelang het je eerste, tweede of derde kind was).

Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus en dit bedrag hangt af van de leeftijd van je kind.

Valt je gezinsinkomen onder de inkomensgrenzen, dan heb je recht op een sociale toeslag voor elk kind. Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe bedragen. Voor kinderen geboren voor 1 januari 2019 gelden bedragen uit de vroegere kinderbijslagregeling.

De voorwaarden voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn gelijk voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum. De bedragen hangen af van de impact van de aandoening op het kind en het gezin.

Ook kinderen die één of beide ouders verloren zijn, kunnen een zorgtoeslag krijgen. De bedragen verschillen naarmate het kind wees werd voor of vanaf 2019.

Elk kind kan ook recht hebben op een kinderopvangtoeslag, een kleutertoeslag of een schooltoeslag, als het aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie:

www.groeipakket.be

Gratis telefoonnummer Vlaamse Overheid: 1700. (Elke werkdag tussen 9 en 19 uur)