Huis van het Kind Opwijk

 Huis van het Kind Opwijk

Huis van het Kind? Wat is dat voor een beest? 

Huis van het Kind Opwijk is een samenwerkingsverband. Het is dus geen gebouw maar wel een groep van lokale partners die actief zijn op ’t vlak van gezinsondersteuning. Dit samenwerkingsverband is nu omgevormd tot de gemeentelijke adviescommissie 'lokaal overleg kinderopvang en Huis van het Kind Opwijk'.

Het draait om een betere samenwerking, werkpunten bespreken, signaleren & aanpakken, ontmoeting stimuleren, gezinnen informeren en opvoedingsondersteuning aanbieden.

Het decreet van de preventieve gezinsondersteuningwas hiervan de katalysator.

Vragen over opvoedingsondersteuning?

We maakten een folder waarin je de contactgegevens terug vindt van allerlei organisaties die kunnen helpen bij opvoeden: logopedie, opvang, therapie, jongerenadviescentrum, opvoedingslijn, enz. 

Je kan met je vragen of suggesties altijd in het sociaal huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 terecht! T. 0800 113 41 of E. huisvanhetkind@opwijk.be

Wat zijn de komende activiteiten? 

  1. Donderdag 5 maart 2020 - opvoedingsaond 'Positief Opvoeden'
  2. Zaterdag 30 mei 2020 - familiepicknick in het park

Specifiek vormingsaanbod?

    1. Autisme Centraal
    2. Centrum ZitStil - gericht naar ADHD

 


Contactinformatie