Huis van het Kind Opwijk

   

Het samenwerkingsverband, Huis van het Kind Opwijk is een feit. Het is geen gebouw maar wel een groep van lokale partners die actief zijn op ’t vlak van gezinsondersteuning. Het draait om een betere samenwerking, werkpunten bespreken, signaleren & aanpakken, ontmoeting stimuleren, gezinnen informeren en opvoedingsondersteuning aanbieden. De dienst welzijn, de sociale dienst van het OCMW en de jeugddienst zijn de trekkers van dit samenwerkingsverband. Je kan steeds bij ons terecht met vragen of bemerkingen.

 Centrum Algemeen Welzijnswerk en Jongeren Advies CentrumLandelijke thuiszorg  Kind en Gezin   Gezinsbond   De Wereld Van Indra   De Leertrommel   Duizendpootrakkers   School Droeshout   3wplus   Archeduc   De Knipoog   CLB Gemeentelijke Onderwijs   De Boot   Logo Zenneland   CLB   't Luikertje   't Neerveldje   


Contactinformatie