Huis van het Kind Opwijk

 Huis van het Kind Opwijk

Huis van het Kind? Wat is dat voor een beest? 

Het samenwerkingsverband, Huis van het Kind Opwijk is een feit. Het is geen gebouw maar wel een groep van lokale partners die actief zijn op ’t vlak van gezinsondersteuning. Het draait om een betere samenwerking, werkpunten bespreken, signaleren & aanpakken, ontmoeting stimuleren, gezinnen informeren en opvoedingsondersteuning aanbieden. Het decreet van de preventieve gezinsondersteuning was hiervan de katalysator! 

Vragen over opvoedingsondersteuning?

We maakten een folder waarin je de contactgegevens terug vindt van allerlei organisaties die kunnen helpen bij opvoeden: logopedie, opvang, therapie, jongerenadviescentrum, opvoedingslijn, enz. 

Je kan met je vragen of suggesties altijd in het sociaal huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10 terecht! T. 0800 113 41 of E. huisvanhetkind@opwijk.be

Welke activiteiten vinden plaats in 2019? 

    1. 23.09.2019: "Fiets ze veilig", infoavond rond verkeersveiligheid voor ouders die met hun fietsende kinderen (willen) deelnemen aan het verkeer.
    2. 18.11.2019: "Belonen en straffen", infoavond voor ouders van kinderen tussen 3 en 10 jaar. 

Specifiek vormingsaanbod?

    1. Autisme Centraal
    2. Centrum ZitStil - gericht naar ADHD

Hieronder alle partners van ons samenwerkingsverband?

Klik op hun logo voor meer informatie! 

 Centrum Algemeen Welzijnswerk en Jongeren Advies CentrumLandelijke thuiszorg  Kind en Gezin   Gezinsbond   De Wereld Van Indra   De Leertrommel   Duizendpootrakkers   School Droeshout   3wplus   Archeduc   De Knipoog   CLB Gemeentelijke Onderwijs   De Boot   Logo Zenneland   CLB   't Luikertje   't Neerveldje   


Contactinformatie