Kinderopvang

  • Verschillende opvangmogelijkheden in de zomer:

  1. Overzicht verschillende opvangmogelijkheden in de zomer 2019 in Opwijk vind je hier.
  2. Speelplein voor iedereen! De brochure spelen voor kinderen en jongeren met en zonder beperking vind je hier
  • Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang en het VAJA

Het Speelhuis is een initiatief voor buitenschoolse opvang en VAJA is de speelpleinwerking in de gemeente Opwijk. Deze initiatieven bevinden zich in de Schoolstraat 85 in het centrum en zijn ingericht door 3Wplus, een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond Brussel. Je kan contact opnemen via T. 052 35 33 58 of E. speelhuis@3wplus.be

Meer informatie over deze voor- en naschoolse opvang en over de opvang tijdens de schoolvakanties vind je hier

  • Andere kinderopvanginitiatieven  

In Opwijk zijn verschillende onthaalouders en grotere kinderopvanginitiatieven. Hier kan je een toepassing vinden waarmee je snel een overzicht krijgt van alle door Kind & Gezin erkende initiatieven. Jaarlijks wordt er ook een actueel overzicht gepubliceerd in Opwijk Info. 


Contactinformatie