ONDERTEKENING CHARTER GEZONDE GEMEENTE 2019-2024

Vrijdag 26 april ondertekenden 25 van de 35 gemeenten van de regio Logo Zenneland het Charter Gezonde Gemeente 2019-2024. Opwijk had hierbij de eer op te treden als gastheer. 

Onze gemeente bekrachtigde de ambitie om zich ook de komende legislatuur in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Tijdens de vorige legislatuur was er al een concreet actieplan in het gemeentelijk budget en dat wordt graag verdergezet. Voorbeelden van recente acties zijn de opleidingen reanimeren en defibrilleren die kaderen in een hartveilige gemeente, de vele acties omtrent geestelijke gezondheidszorg (Ik zie u zitten), de sensibiliserende bevolkingsonderzoeken naar darm- en borstkanker en het lokaal preventiebeleid tegen drugs- en alcoholmisbruik.


Contactinformatie