Taalstimulerende activiteiten voor kinderen en volwassenen

8
jul
2024

Nederlandse taalstimulatie voor anderstalige inwoners

 • De voorbije maanden zette Lokaal bestuur Opwijk verder in op de uitbouw van haar integratiebeleid  door taalbevordering. Het personeelsbestand van de gemeentelijke  dienst integratie werd o.a. uitgebreid en er volgde een interne efficiëntietoets van de huidige initiatieven.
 • Zo vaart het lokaal bestuur vanaf het komende schooljaar een nieuwe koers wat betreft de Nederlandse taalstimulatie voor haar anderstalige inwoners.

Heroriëntatie

 • De huidige lessen Nederlands – georganiseerd door het gemeentebestuur – worden geheroriënteerd en opgewaardeerd in een andere vorm.
 • Hierbij wordt de fantastische inzet van de vele vrijwilligers in het verleden uiteraard niet vergeten. Zij krijgen indien gewenst in de toekomstige initiatieven een nieuwe rol. 

Provinciale subsidie

 • Er is nog meer goed nieuws. Provincie Vlaams-Brabant subsidieert de organisatie van taalstimulerende activiteiten voor kinderen binnen Opwijk voor het maximale bedrag van € 15.000
 • Lokaal bestuur Opwijk kiest ervoor deze invulling te geven met taalkampen, activiteiten op woensdagnamiddag en een aangepast aanbod voor het buitengewoon onderwijs

Overzicht aanbod kinderen

Organisatie van een taalkamp voor kinderen van de lagere scholen met een andere thuistaal eind augustus 2024

 • Tijdens dit taalbad van een week wordt de kennis van het Nederlands intensief geactiveerd in functie van de start van het nieuwe schooljaar. Opwijk werkt hiervoor samen met een externe partner met een pak ervaring binnen dit gebied.
 • 40 kinderen krijgen de unieke kans om hieraan deel te nemen. Heel wat kinderen werden reeds via de zorgleerkracht van de school aangemeld.

Taalstimulerende activiteiten tijdens het schooljaar

 • Op woensdagnamiddagen worden taalstimulerende activiteiten georganiseerd voor kinderen tot en met de eerste graad van het middelbaar.
 • Hierbij worden 5 thema’s aangeboden die nauw aansluiten bij hun leefwereld. Taalvaardigheden worden in een speelse context afgewisseld met taalstimulerende spelactiviteiten.
 • Naast de verwerving van het Nederlands is het de bedoeling om interesses en talenten aan te wakkeren bij deze kinderen. Zo hopen we bovendien de deelnemers toe te leiden naar een duurzame hobby met het Nederlands als voertaal. Deze formule is al succesvol gebleken in andere gemeenten.

Specifiek aanbod voor het buitengewoon onderwijs tijdens het schooljaar

 • Als derde project organiseren we een aanbod voor de leerlingen van de eerste graad middelbaar uit het buitengewoon onderwijs. Aangezien deze leerlingen afhangen van georganiseerd busvervoer en op woensdagnamiddagen niet kunnen deelnemen aan de namiddagactiviteiten, voorzien we een aanbod tijdens de schooluren.
 • Omdat het hier gaat om leerlingen met eenextra kwetsbaarheid, willen we graag de taalstimulering afstemmen op hun behoeften.
 • We organiseren dit in een veilige en rustige omgeving waar de schoolse druk niet aanwezig is en er extra ruimte wordt gecreëerd om te focussen op taal en sociale vaardigheden in het Nederlands. Dit project gebeurt in samenwerking met de Opwijkse vzw De Wereld van Indra.

Overzicht aanbod volwassenen

Doorverwijzing volwassenen naar erkend cursusaanbod Nederlands

 • Voor de volwassenen zet Opwijk via Dienst Integratie volledig in op de doorverwijzing naar het formele cursusaanbod ‘Nederlands als tweede taal’ via een officieel CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) of Ligo (Centrum voor Basiseducatie).
 • Hierdoor verwerven de volwassenen op korte termijn, op hun niveau én op een professioneel erkende manier de basis van het Nederlands.

Praattafels Nederlands

 • Na afloop van hun officieel cursustraject kunnen volwassenen aansluiten bij de praattafels Nederlands. Onder begeleiding van vrijwilligers wordt het Nederlands er op een informele, maar gestructureerde manier ingeoefend.
 • Hierbij speelt ook het sociale aspect een belangrijke rol.

Contacteer ons