Uitbreiding mondmaskerplicht

9
feb
2021

Gemeentelijke scholen GBS De Boot en MOZA-IK

Het college van burgemeester en schepenen heeft op maandag 8 februari 2021 beslist een mondmaskerplicht in te voeren voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de gemeentelijke scholen, GBS De Boot en MOZA-IK. Deze mondmaskerplicht geldt op het volledige schooldomein, zowel binnen als buiten.

Buitenschoolse opvang 3WPlus

Ook heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een mondmaskerplicht op te leggen aan alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, georganiseerd door 3WPlus in opdracht van de gemeente:

  • Het Speelhuis Opwijk-Centrum
  • Binnenschoolse opvang ’t Luikertje Nijverseel
  • Binnenschoolse opvang De Knipoog Mazenzele
  • Binnenschoolse opvang De Lettertuin Droeshout

De mondmaskerplicht geldt ook hier zowel binnen als buiten.

Bescherming tegen het coronavirus

Het opleggen van een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar is een proactieve maatregel die kan bijdragen aan een verhoging van de veiligheid. Het dragen van een mondmasker vormt immers een bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus en kan het aantal leerlingen die in quarantaine geplaatst worden op die manier verminderen.

Ook is het opleggen van een mondmaskerplicht bij deze leerlingen van belang voor de zorg van het personeel dat in contact komt met de kinderen.

Deze maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden tot 1 maart 2021.