UPDATE MAATREGELEN CORONA DINSDAG 17.03.2020

17
mrt
2020

Vrijdagmarkt Opwijk-Centrum:

De markt wordt tot en met vrijdag 3 april niet meer georganiseerd. 

Recyclageparken / afval

Het recyclagepark Opwijk wordt met onmiddellijke ingang gesloten. Dit blijft zo tot minstens 3 april.

De afvalophalingen blijven gewoon doorgaan.

www.intradura.be

Gemeenteraad van 24 maart 2020

Gaat niet door in de vorm van een fysieke bijeenkomst, maar wel digitaal.

Het schepencollege vergadert uitsluitend digitaal.

Aanwervingsprocedure Brandweer

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West: de aanwervingsprocedure is opgeschort. De infoavond van 25 maart gaat niet door.

Aangepaste dienstverlening van gemeente & OCMW

Heb je een dringende vraag? Maak dan een digitale/telefonische afspraak. Stel zoveel mogelijk niet-dringende vragen uit.

Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal loket: https://www.opwijk.be/formulieren

Alle diensten blijven telefonisch/digitaal bereikbaar!

Geen zitdagen in het sociaal huis De Wegwijzer

Vanaf heden zijn er geen zitdagen vanuit de FOD Sociale Zekerheid, het sociaal verhuurkantoor WEBRA en de wijkwerking van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) in het sociaal huis De Wegwijzer. 

Alle recente info:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

T 0800 14 689

E info-coronavirus@health.fgov.be

Economie: T 0800 120 33