Vacature maatschappelijk werker

8
jun
2021

Voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar waaruit onmiddellijk zal geput worden voor een voltijdse aanwerving voor onbepaalde duur in contractueel dienstverband.

Profiel

  • Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid door in te spelen op hun noden en behoeften.
  • De cliënt bijstaan op psychosociaal, educatief en administratief vlak om een aangepaste hulp of adequate doorverwijzing te verzekeren.

Voorwaarden

Je hebt een bachelor, richting sociaal-agogisch werk.

Aanbod

Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, voordelen GSD-V, vorming en opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen. Kortom, een boeiende job in een dynamische omgeving!

Kandidatuurstelling

Richt je schriftelijke kandidatuur (CV, diploma, recent bewijs van goed gedrag en zeden) ten laatste op 30 juni 2021 aan het Vast Bureau OCMW, Ringlaan 20, 1745 Opwijk of e-mail naar personeel@opwijk.be.