Buitenschoolse opvang: versoepelingen maatregelen

4
jun
2021

Volgende organisatie geldig vanaf woensdag 9 juni 2021 t.e.m. einde schooljaar:

  • Voor- en naschoolse opvang (uitgezonderd woensdagnamiddag):

Voor de leerlingen van de buitenwijken ’t Luikertje Nijverseel, De Lettertuin Droeshout en De KnipoogMazenzele blijft de binnenschoolse opvang onveranderd doorlopen.

De leerlingen van de centrumscholen worden verder opgevangen in Het Speelhuis (Heiveld 63). Dit betreft de leerlingen van De Leertrommel, GBS De Boot en MOZA-IK.

Voor deze opvangmomenten hoef je niet in te schrijven. Er zijn geen criteria voor deelname vooropgesteld.

Je kan je kind(eren) brengen en ophalen zoals voorheen.

  • Opvang op woensdagnamiddag

Vanaf woensdag 9 juni zullen de leerlingen van alle scholen opgevangen worden in Het Speelhuis (Heiveld 63).

Voor de kinderen van De Knipoog Mazenzele, De Lettertuin Droeshout en ’t Luikertje Nijverseel blijft het busvervoer naar de opvang gegarandeerd. Inschrijven ten laatste op dinsdagavond is noodzakelijk om gebruik te maken van dit busvervoer. Schrijf hiervoor in via i-school of stuur een mail naar speelhuis@3wplus.be.

Deelname aan de opvang op woensdagnamiddag is vanaf woensdag 9 juni opnieuw voor alle kinderen mogelijk. De eerder gestelde criteria voor deelname vervallen dan.

Meer info:

Franky Saerens - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid - T 052 36 51 60 - E jeugddienst@opwijk.be

Het Speelhuis: Heiveld 63 in Opwijk - T 053 35 33 58 - E speelhuis@3wplus.be.