Zitdag invullen personenbelasting

zitdag belastingen

Algemeen

  • De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) organiseert dit jaar opnieuw zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.
  • Een medewerker van de FOD Financiën helpt je bij het invullen van de belastingaangifte. Per afspraak kan er 1 aangifte worden ingevuld.
  • Het is belangrijk om alle nodige documenten (fiscale attesten …) en je e-ID mee te brengen. Vergeet je pincode niet.
  • Kom je langs op vraag van een derde, breng dat een kopie van de identiteitskaart en een volmacht van betrokkene mee.

Maak een afspraak via het onthaal:

  • T 052 36 51 11 tijdens de openingsuren: dinsdag van 8 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur, woensdag van 8 tot 12 uur, donderdag van 13.30 tot 17 uur en vrijdag van 8 tot 12 uur.  
  • E onthaal@opwijk.be
  • Vermeld je telefoonnummer en rijksregisternummer.
  • Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het moment dat het aangifteformulier in de bus valt.

Aandacht

De zitdag dient om belastingen in te vullen, niet om een voorstel van aangifte te controleren.

Uitvoerder

Federale Overheidsdienst Financiën

Wanneer

vr 9 juni 2023 van 09:00 tot 12:00
vr 9 juni 2023 van 13:00 tot 15:00

Prijs

Gratis

Organisatie en contact

Welzijn

Marktstraat 55
1745 Opwijk

Contactinformatie