Zitdagen

In het sociaal huis De Wegwijzer zijn er ook diensten die een spreekuur houden.

  • FOD SZ: Een medewerker van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft elke 3e vrijdag van de maand spreekuur in het sociaal huis van 10 uur tot 12 uur. Je kan er terecht voor meer informatie over je rechten op een tegemoetkoming (zoals inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratie tegemoetkoming, of tegemoetkoming hulp aan bejaarden), parkeerkaart of andere sociale en fiscale maatregelen. Ook als je wil weten hoe het met je dossier gesteld is, als je meer uitleg wenst over een beslissing of als je een wijziging in je situatie wil doorgeven, ben je hier op het juiste adres!
  • Wijkwerken: In onze gemeente houdt de wijk-werkbemiddelaar Lore Wouters op maandagvoormiddag zitdag in het sociaal huis De Wegwijzer en dit van 9u tot 12u. Zij is steeds bereikbaar via T. 0491 35 30 41 of via E. lore.wouters@vdab.be.
  • SVK Webra: in onze gemeente komt Jolien Meert van het Sociaal verhuurkantoor West-Brabant elke eerste maandag van de maand naar het sociaal huis De Wegwijzer. In de voormiddag kan je bij haar terecht zonder afspraak. Kom je langs in de namiddag, dan dien je een afspraak te maken via T. 02 451 24 93 of T. 0468 477 613

Contactinformatie