Aanvraag My Handicap

Aanvragen bij My Handicap duidt op de toelagen van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid, meer bepaald bij de Directie-generaal met een handicap.

Het betreft de volgende uitkeringen en andere vormen van ondersteuning:

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming
 • Verhoogde kinderbijslag
 • Parkeerkaart
 • Belastingvoordelen voor je eigen voertuig
 • Verminderingskaart voor het openbaar vervoer
 • European Disability Card

Om een erkenning van je handicap aan te vragen, een tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning, vul je eerst een online vragenlijst in. Zo kan men alle gegevens inzamelen die nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen.

Aanvraag indienen

 • Je kan dit zelf via 'My Handicap'. Je logt in met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Je dient dan een aanvraag in via het tabblad 'Mijn dossier'.
 • Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met je ziekenfonds of maak een afspraak in het sociaal huis De Wegwijzer. Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:
  • Je rijksregisternummer
  • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
  • Je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt).
  • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Extra informatie

Een medewerker van deze overheidsdienst heeft een zitdag in het sociaal huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10, elke 3e vrijdag van de maand van 10 uur tot 12 uur.

Ook de Vlaamse overheid biedt ondersteuning (link toevoegen) aan personen met een beperking.

Contactinformatie