Toelage voor personen met een beperking

De toelage van € 300 per persoon wordt rechtstreeks en jaarlijks uitbetaald aan erkende instellingen en voorzieningen voor andersvaliden die inwoners uit de gemeente opvangen.

Voorwaarden

Regelgeving

Worden aanzien als instelling of voorziening voor andersvaliden:

 • medisch pedagogische instituut.
 • dagcentrum voor gehandicapten.
 • bezigheidshome voor gehandicapten.
 • gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten.
 • semi-internaat voor gehandicapten.
 • tehuis voor kortverblijf van gehandicapten.
 • tehuis voor werkende gehandicapten.
 • tehuis voor niet-werkende gehandicapten.
 • dienstverleningscentrum voor motorisch en mentaal gehandicapten.
 • centrum voor observatie, oriëntering en medisch pedagogische behandeling van gehandicapten.
 • dienst voor begeleid wonen.
 • dienst voor thuisbegeleiding autisme.

Documenten