Minder mobiel en vervoer nodig

1. Minder Mobielen Centrale

Vervoersdienst OPcura is erkend als Minder Mobielen Centrale en richt zich naar personen die, omwille van ouderdom, ziekte of een beperkt sociaal netwerk, zich moeilijk kunnen verplaatsen of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Het vervoer is enkel voorzien voor sociale activiteiten en consultaties bij de huisarts, specialist, tandarts ... Het is niet bedoeld voor dringend of dagelijks medisch vervoer.

Vrijwillige chauffeurs maken gebruik van hun eigen wagen.

Voorwaarden

 • Je bent gedomicilieerd in Opwijk.
 • Je kan je niet verplaatsen met eigen of openbaar vervoer.
 • Je inkomen bedraagt niet meer dan het dubbele van het leefloon.
 • Je kan zelfstandig in en uit een wagen stappen.
 • Je bent lid van de Minder Mobielen Centrale en tekent een gebruikersovereenkomst.
 • Vervoer voor rolstoelgebonden personen is ook mogelijk, mits beschikbaarheid van onze liftbus en een vrijwillige chauffeur.

Kostprijs

Lidmaatschap

 • € 12 per individu voor een volledig kalenderjaar (€ 6 vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar).
 • € 18 per koppel voor een volledig kalenderjaar (€ 9 vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar).

Kilometervergoeding

 • € 0,4246 per km (onderhevig aan de indexatie) te betalen aan de chauffeur.
 • Start en einde kilometertelling bij het thuisadres van de chauffeur.

Supplementen bovenop de kilometervergoeding

 • Administratiekost per vervoersbeurt en per chauffeur:
  • Bij rit op grondgebied Opwijk: € 3.
  • Bij rit van en naar Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak: € 1.
  • Bij rit buiten grondgebied Opwijk: € 6.
 • Reële parkingkosten.
 • Een koffievergoeding van € 2 per begonnen half uur voor de chauffeur bij het wachten
  op je bestemming.

Werkwijze

Aanvragen van een rit

 • 1 week voorafgaand aan de rit (op vrijdag vóór 12 uur) bij de verantwoordelijke van de Vervoersdienst OPcura.
 • Werd de verantwoordelijke van de vervoersdienst niet op de hoogte gebracht? Dan wordt een niet-gemelde rit niet gedekt door de verzekering.

Annuleren van een rit

Kan een geplande rit niet doorgaan? Verwittig dan zo snel mogelijk de vervoersdienst.
Wordt een annulering van een geplande rit niet tijdig gemeld en komt de chauffeur toch
ter plaatse? Dan wordt de heen- en terugit van de chauffeur aangerekend.

Je kan ons bereiken:

 • T 052 36 59 38 - op weekdagen tussen 9 en 12 uur
 • T 052 36 59 40 - onthaal Zorgcampus (bij afwezigheid van de verantwoordelijke vervoersdienst)
 • E vervoersdienst@opcura.be

Alles op een rijtje

 • Je vraagt je lidmaatschap aan en betaalt je ledenbijdrage.
 • Een rit aanvragen, kan telefonisch of per mail, minimum 1 week op voorhand.
 • Je meldt:
  • je naam, lidnummer en telefoonnummer.
  • het adres van afhaling en bestemming
  • doel van de rit.
  • datum en uur van vertrek en terugkeer.
  • eventuele begeleider die meerijdt.
  • al dan niet meenemen van opvouwbare rolstoel of looprek.
 • Vervoersdienst OPcura gaat op zoek naar een vrijwillige chauffeur die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. De rit wordt in een speciaal register genoteerd, zodat je in orde bent voor de verzekering.
 • Vervoersdienst OPcura brengt je telefonisch of per mail op de hoogte of de rit kan plaatsvinden en wie je chauffeur is. Hou er rekening mee dat bij gebrek aan vrijwilligers je vervoer niet kan plaatsvinden.
 • De vrijwillige chauffeur komt jou thuis op het afgesproken tijdstip ophalen en brengt je naar de gevraagde bestemming.
 • Wens je op je bestemming enige tijd te blijven, dan kan de chauffeur wachten en betaal je een koffievergoeding. Kiest de chauffeur ervoor om terug naar huis te rijden en je nadien op te halen, dan betaal je de onkosten voor deze extra gemaakte kilometers.
 • Bij je thuiskomst rekent de vrijwillige chauffeur alle gemaakte kosten met jou af. Je betaalt contant. 

2. Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

Heb je een mobiliteitsbeperking? Je zit in een rolstoel, bent niet goed te been, slechtziend, …? Heb je vervoer nodig… om naar het werk, naar de dokter te gaan of om iets leuks te gaan doen? Dan is de Mobiliteitscentrale het ideale startpunt voor je zoektocht naar vervoer: 0800 26 990

3. Zorgcampus Opcura biedt aan: 'Samen boodschappen doen'

Welzijnsvereniging Opcura beheert een dienstenchequebedrijf dat schoonmaakhulp biedt aan personen in hun thuissituatie. Sinds kort mogen de medewerkers ook boodschappen doen. Meer informatie via T 052 36 59 40 of E info@opcura.be.

4. Rode kruis biedt niet-dringend ziekenvervoer

Bel 105 als je niet dringend ziekenvervoer nodig hebt. De Rode kruis ziekenwagens bieden je het grootste comfort. Je kan bellen en op voorhand reserveren. De prijs wordt berekend op basis van de afgelegde afstand. Je betaalt een vast bedrag en vervolgens een bijdrage per kilometer. Op zon- en feestdagen betaal je een toeslag.

De verantwoordelijke voor de Hulpdienst in Opwijk is Conny Collaert: T 0497 86 52 94 of E conny.collaert@skynet.be

 5. Belbus De Lijn

Een belbus rijdt als er een rit is aagenvraagd. De medewerkers van de belbuscentrale verwerken alle aanvragen tot een traject en tijdsschema. Toch is de belbus geen taxi, want hij rijdt op bepaalde tijdstippen en stopt enkel aan de bushaltes van de lijn die passen in het traject. Je kan enkel opstappen als je gereserveerd hebt.

Je kan tussen 6 en 20 uur bellen naar T 09 211 91 91 voor een reservatie, tijdens feestdagen tussen 8 en 15 uur. Reserveren kan maximaal 14 dagen vooraf.

De tarieven van De Lijn gelden ook op de belbussen. Alle belbussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In Opwijk rijdt belbus Faluintjes. Bekijk hier de mogelijke haltes.