Sociale tewerkstelling in artikel 60 § 7

Er zijn in Vlaanderen heel wat mensen die niet werken, moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een job. Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor mensen met een OCMW-uitkering die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt.

Wanneer je recht hebt op (equivalent) leefloon, dan kan je jouw toekomstige tewerkstellingskansen verhogen door een tewerkstelling art. 60 § 7 te doorlopen. De doelstelling van deze tewerkstelling is tweeledig:

  1. Jou de mogelijkheid geven om werkervaring op te doen, je bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen zodat je jouw kansen op een duurzame tewerkstelling verhoogt.
  2. Opbouwen van sociale zekerheidsrechten, waardoor je na een volledig afgeronde tewerkstelling in het kader van art. 60 § 7 (opnieuw) aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.

De tewerkstelling kan gebeuren bij de tewerkstellingsprojecten van het OCMW (de tewerkstellingscel of 't Kapstokske), bij de gemeente,  bij het Zorgbedrijf Opcura, bij een vzw, in een privé-onderneming, … Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat (lonen, verzekeringen, verlof, …). De tewerkstelling is beperkt in tijd: afhankelijk van je leeftijd, wordt een contract van 1 tot 2 jaar aangeboden.

Tijdens deze tewerkstelling ontvang je een loon en word je intensief begeleid door een arbeidstrajectbegeleider van het sociaal huis De Wegwijzer. Tijdens deze tewerkstelling art. 60 § 7 stippelt de arbeidstrajectbegeleider samen met jou een vervolgtraject uit (opleiding, doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, …).

 

Contactinformatie

​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.