Drugs en Alcohol

  • Situering

In iedere Vlaamse stad of gemeente is het gebruik van illegale drugs zoals marihuana, cocaïne, xtc en speed een realiteit. Hoewel het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, wordt een gemeente er toch mee geconfronteerd. Het project 'DnA' (Drugs en Alcohol) werd in het leven geroepen omdat de gemeente zich wil engageren om het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen. Het is onze intentie een hefboom te zijn om bij te dragen tot het algemeen welzijn en veiligheid van de burgers van Opwijk. 

  • Lokaal Overleg en regie 

Heel wat partnerorganisaties zetten in op het verminderen van alcohol- en druggebruik. In eerste instantie wouden we samen aan tafel gaan zitten en de aanpak van deze verschillende lokale actoren in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. De gemeente neemt hier de regiefunctie op. We zorgen voor afstemming, stimuleren en ondersteunen de betrokken partners via diverse acties en projecten. We sensibiliseren via de beschikbare informatiekanelen en we bieden vormingen aan voor organisaties, scholen en andere actoren die te maken krijgen met de problematiek. 

Onderaan vind je een overzicht van al de organisaties die deel uit maken van het Lokaal Overleg DnA

  • Informatie 

Ben je op zoek naar informatie over drugs, druggebruik, alcoholmisbruik en aanverwante zaken? Heb je vragen over je eigen druggebruik of dat van iemand uit je omgeving? Heb je behoefte om erover te praten? In het sociaal huis De Wegwijzer luisteren ze naar je verhaal en brengen ze je indien nodig in contact met gespecialiseerde hulpverleners. 

  • Meldpunt overlast drugs

Drugsoverlast? Meld het! Zie je mensen op straat handelen in drugs? Denk je dat er bij jou in de buurt een wietplantage is? Of heb je andere overlast die te maken heeft met drugs? Dan kan je dit melden bij het sociaal huis. Meldingen kunnen niet anoniem, maar jouw naam wordt niet meegedeeld aan wie je aanklaagt.

Het meldpunt is geen noodcentrale, maar verzamelt informatie om de overlast zo goed mogelijk aan te pakken. De politie en de gemeente kunnen gebruik maken van de informatie om in actie te komen.

Zelfs de kleinste details zijn goed om te laten weten. Meerdere kleine meldingen samen kunnen namelijk ook zinvol zijn voor de politie en de gemeente. Je kan op verschillende manieren een melding doen: E meldingen@opwijk.be, T 0800 113 41 of loop langs in het sociaal huis De Wegwijzer.

Je kan natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de politie: T 052 35 50 02

  • Materialenbank

Folders en brochures over alcoholdrugs- en alcoholmisbruik

Affiches met feesttips voor je evenement

Promillebrillen (uitleenbaar via de provincie Vlaams-Brabant)

  • Partnerorganisaties 

        

 


Contactinformatie