Over Huis van het Kind Opwijk

Elke gemeente kan een Huis van het Kind inrichten. Het decreet van de preventieve gezinsondersteuning was hiervan de katalysator. In Opwijk zijn we een actief samenwerkingsverband. We zijn dus geen gebouw maar wel een groep van lokale partners die actief zijn op ’t vlak van gezinsondersteuning. We organiseren ons via een halfjaarlijks overleg onder de noemer  'gemeentelijke adviescommissie lokaal overleg kinderopvang en Huis van het Kind Opwijk'.

Het draait om:

  • betere samenwerking
  • werkpunten bespreken, signaleren & aanpakken
  • ontmoeting stimuleren
  • gezinnen informeren
  • opvoedingsondersteuning aanbieden

Heb je vragen? We hebben drie antenneposten in Opwijk: Sociaal Huis De Wegwijzer, Jongeren InformatiePunt en het consultatiebureau van Kind en Gezin.