Leefloon

Als je inkomen onvoldoende is en je bent niet in staat deze toestand te veranderen, dan kan je recht op een leefloon worden onderzocht. 

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie, het is maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel om de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. 

Meer informatie over een leefloon, hoe je het moet aanvragen en wat je moet meebrengen, vind je hier

Contactinformatie

​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.