Vlaamse sociale bescherming

Heb je veel zorg nodig en heb je vaak nog een hoop andere kosten? Dan kan je eventueel beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming voor een toelage of andere vorm van ondersteuning:

1. Mobiliteitshulpmiddelen

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...

Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel.

2. Het zorgbudget

  • Wat? Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.
  • Aanvragen?
    • Dat is mogelijk via een online vragenlijst met je identiteitskaart en pincoede.
    • Hulp nodig? Neem dan contact op met je ziekenfonds of maak een afspraak in het sociaal huis De Wegwijzer. Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld: je rijksregisternummer, naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt, je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt), je financiële gevens (spaargelden, beleggingen,...) en de contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Extra informatie

Ook de Federale overheid biedt ondersteuning (link toevoegen) aan personen met een beperking.

Contactinformatie