Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen

ESF

 • Het projectvoorstel van Gemeente Opwijk op een ESF-Oproep me REACT EU-middelen met als doel het ondersteunen in het opzetten van leerwerkplekken gemeenschapsdienst om bij te dragen tot de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, werd goedgekeurd. De middelen voor deze actie worden voorzien vanuit Prioriteit 7, REACT-EU, Specifieke doelstelling 13 Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie.
 • Gemeente Opwijk krijgt hiervoor een financiering van € 14.793, 69.

Doelgroep

 • De doelgroep waarvoor deze opstart van gemeenschapsdienst bedoeld is, is deze van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is.
 • De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken.
 • Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid. Deze werkzoekenden binnen gemeenschapsdienst hebben daarenboven nood aan een laag intensieve opstap via een competentieversterkende actie (werkervaringsstage van minimaal 32 uur per maand, maximaal 64 uur per maand) binnen dit traject van werkplekleren.
 • Deze doelgroep wordt via leerwerkplekken ingeschakeld binnen de lokale diensten en wordt zo in de samenwerking tussen de GLOW-partner en het lokaal bestuur ondersteund richting arbeidsmarkt.

Output

 • Volgende vereiste output worden binnen deze opstartperiode gerealiseerd:
 1. Een actief aanbod van competentieversterkende leerwerkplekken aan de GLOW-partner.
 2. Een plan van aanpak met rollen en verantwoordelijkheden (governance), dat het uitbouwen van de relatie met de GLOW-partners, in functie van het ter beschikking stellen van leerwerkplekken voor gemeenschapsdienst, faciliteert. Bewijs van 1 + 2 via een per unieke leerwerkplek gemeenschapsdienst ingevulde fiche, afgetekend door de directe leidinggevende van de mentor, verantwoordelijke HR of de algemeen directeur.
 3. Het opleiden van mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) binnen het personeelsbestand van het lokaal bestuur. Bewijs via certificaat van deelname.
 • Gemeente Opwijk heeft geen al te hoge werkloosheidsgraad, maar heeft zich wel geëngageerd voor deze projectoproep.

Opleiding

Ondertussen volgden al 3 personeelsleden de opleiding tot mentor. Qua leerwerkplekken stellen we volgende 6 vacatures voor:

 • Via Gemeente/OCMW Opwijk:

  • 't Kapstokske: 2 leerwerkplekken als winkelmedewerker

  • Groendienst: 1 leerwerkplek als medewerker groendienst

 • Via Welzijnsvereniging Opcura:

  • 1 leerwerkplek als logistiek medewerker dagopvang

  • 1 leerwerkplek als schoonmaak- en wasserijmedewerker

  • 1 leerwerkplek als keuken- en cafetariamedewerker

 

Contactinformatie