Hulpverlening

In het sociaal huis De Wegwijzer vind je de sociale dienst van het OCMW, hier werken verschillende maatschappelijk werkers. Je kan bij hen terecht met verschillende soorten hulpvragen.

Algemene hulpverlening

Bij de sociale dienst van het OCMW kan je terecht met al je persoonlijke, relationele en familiale problemen. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en overloopt mogelijke stappen die moeten gezet worden om voor jou tot de meest gepaste oplossing te komen.

Je kan bij de sociale dienst ook terecht voor hulp met documenten en aanvragen. Zoals de aanvraag van een groeipakket (voormalige kinderbijslag) of sociaal inkomenstarief van je kinderopvang (kindcode).

Financiële hulpverlening

Heb je geen zicht meer op je inkomsten en uitgaven? Heb je betalingsmoeilijkheden en kan je op eigen kracht je schulden niet meer afbetalen? Dan kan je geholpen worden met budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling.

Hulp bij woonnood 

Het OCMW ondersteunt personen op met een acute woonnood. Zoals personen of gezinnen die getroffen worden door een woningbrand of uithuiszetting. In onderling overleg wordt er zo snel mogelijk gezocht naar de meest gepaste oplossing.

Hulpverlening aan personen die asiel aanvragen

Personen die asiel aanvragen in ons land, doorlopen een lange procedure vooraleer er een beslissing wordt genomen of ze definitief in België mogen verblijven of ze moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Een OCMW biedt tijdens deze procedure materiële opvang aan deze kandidaat-vluchtelingen. Dat wil zeggen een bed, maatschappelijke en medische begeleiding, leefgeld, Nederlandse les en dergelijke meer. Ook in Opwijk worden kandidaat-vluchtelingen opgevangen.

  • meer informatie over de huidige asielprocedure?
  • meer informatie over het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)?

 

 

 

Contactinformatie