Opvoedingsondersteuning

Wie biedt opvoedingsondersteuning?

We geven je graag een overzicht mee in een folder met contactgegevens van allerlei organisaties: logopedie, opvang, therapie, jongerenadviescentrum, opvoedingslijn, enz. 

Activiteiten

Daarnaast organiseert Huis van het Kind jaarlijks enkele activiteiten? De komende zijn:

  1. Donderdag 5 maart 2020 - opvoedingsaond 'Positief Opvoeden'
  2. Zaterdag 30 mei 2020 - familiepicknick in het park
  3. Donderdag 29 oktober - theatermonoloog 'Mijn briljante scheiding'

In de pijplijn: 

  1. lezing praten met kinderen (lagere school) over gevoelens
  2. sexting

Zoek je een specifiek vormingsaanbod?

    1. Autisme Centraal
    2. Centrum ZitStil - gericht naar ADHD