Asiel

Personen die asiel aanvragen in ons land doorlopen een lange procedure vooraleer er een beslissing wordt genomen of ze definitief in Belgie mogen verblijven of ze moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Een OCMW biedt tijdens deze procedure materiële opvang aan deze kandidaat vluchtelingen: een bed, maatschappelijke en medische begeleiding, leefgeld, Nederlandse les en dergelijke. Ook in Opwijk worden kandidaatvluchtelingen opgevangen. 

Meer informatie over de huidige asielprocedure? Klik hier.

Meer informatie over het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers? Klik hier.


​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.