Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat je geld wordt beheerd door een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. Er wordt een budgetrekening geopend waarop al je inkomsten worden gestort. Hiermee worden de vaste uitgaven en de afbetalingsplannen betaald. Zelf heb je een ook een bankkaart waarop je leefgeld wordt gestort, hiermee kan je eten en andere noodzakelijk aankopen doen. Het voordeel is dat alle rekeningen correct en tijdig worden betaald. Je kan zelf geen onverantwoorde uitgaven meer doen. Het nadeel is dat je een deel van je vrijheid verliest.

Budgetbeheer is vrijwillig, dit betekent dat je zelf kiest om deze hulpverlening op te starten of stop te zetten.

Adobe 133119019

 

Contactinformatie