Collectieve schuldenbemiddeling

Wanneer de schuldenberg te hoog is geworden om nog op een redelijke termijn af te betalen, dan kunnen de maatschappelijk werkers een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling laten neerlegen bij de rechtbank. In eerste instantie onderzoekt de rechter of je dossier hiervoor wordt toegelaten. Dan wordt er een schuldenbemiddelaar aangesteld die de opdracht krijgt om met alle schuldeisers samen tot een afbetalingsplan te komen. Als dit niet lukt, zal de rechter zelf een afbetalingsregeling opleggen. Tijdens deze procedure stoppen de interesten met aangroeien en ben je beschermd tegen beslag op je goederen.

Contactinformatie