Taallessen Nederlands

Om de integratie in onze gemeente voor iedereen zo vlot mogelijk te maken, organiseert het sociaal huis De Wegwijzer 'Nederlands voor anderstaligen’. Er wordt in kleine groepen (maximum 6 cursisten) Nederlands aangeleerd. Deze dienstverlening is gratis en kadert in het taalbeleid dat de gemeente samen met het OCMW wil voeren. 

  • Doelgroep : anderstaligen binnen de gemeente die geen of onvoldoende Nederlands spreken.
  • Plaats: Sint Anna site, Processiestraat 22-24 te 1745 Opwijk
  • Tijdstip: elke dinsdag van 8u45 tot 11u45 of dinsdagavond van 18u tot 20u30.

Wil je graag deelnemen? Kom dan eerst langs in het sociaal huis De Wegwijzer. 


Contactinformatie

​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.