Taallessen Nederlands

Om de integratie in onze gemeente voor iedereen zo vlot mogelijk te maken, organiseert het sociaal huis De Wegwijzer 'Nederlands voor anderstaligen’. Er wordt in kleine groepen (maximum 6 cursisten) Nederlands aangeleerd. Deze dienstverlening is gratis en kadert in het taalbeleid dat de gemeente samen met het OCMW wil voeren. 

  • Doelgroep : anderstaligen binnen de gemeente die geen of onvoldoende Nederlands spreken.
  • Plaats: Sint Anna site, Processiestraat 22-24 te 1745 Opwijk
  • Tijdstip: elke dinsdag van 8u45 tot 11u45 of dinsdagavond van 18u tot 20u30.

Wil je graag deelnemen? Kom dan eerst langs in het sociaal huis De Wegwijzer, maak een afspraak met Ria Van Mol, 052 89 50 34, ria.vanmol@opwijk.be.

Wil je graag lesgeven? Soms is er nood aan een extra vrijwillige lesgever, iemand dat een goede kennis heeft van het Nederlands en tijd heeft om op maat te werken. Hiervoor ontvang je een forfaitaire onkostenvergoeding. Interesse? Neem contact op met Ria Van Mol, T 052 89 50 34, E ria.vanmol@opwijk.be

 

Contactinformatie

​Wie voor het eerst naar het sociaal huis komt, kan zonder afspraak terecht bij een maatschappelijk werker. Zo niet, dan dien je een afspraak te maken.